Profil

Ing. Šárka Janurová - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - ČKAIT 0102137, člen Českého svazu stavebních inženýrů, zapsána v seznamu energetických specialistů Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona 406/2000 Sb. §10 odst.1 pod číslem 1110 - osoba oprávněná vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

 

1997 - 2001 Střední umělecko-průmyslová škola Sv. Anežky České v Českém Krumlově, obor Pozemní stavitelství

2001 - leden 2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, modul Rekonstrukce a modernizace staveb

2003 - 2005  při studiu na vysoké škole letní praxe v projekční firmě Vykos CZ v Českých Budějovicích pod vedením EUR. Ing. Aleny Hynkové, CSc.

2006 - při studiu na vysoké škole praxe v projekční firmě Archicon A, s.r.o. v Praze

2006 - 2011 Ateliér 8000, spol. s.r.o. v Českých Budějovicích

2012 - vlastní projekční kancelář ACRAS studio

2016 - projekční kancelář ACRAS studio s.r.o.

__________________________________________________________________________________

 

Spolupráce :

 

Ing. Radek Bělohlávek - autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, technika zařízení - ČKAIT 0011862, zapsán v seznamu energetických specialistů Ministerstava průmyslu a obchodu podle zákona 406/2000 Sb. §10 odst.1 pod číslem 1126.

Oprávněn:

- zpracovávat energetické audity a energetické posudky

- zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

- provádět kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

provádět kontroly klimatizačních systémů

 

Lukáš Soukup - tvorba vizualizací

 

 

ACRAS studio s.r.o.

ACRAS studio s.r.o.

U Malše 20

370 01 České Budějovice

mobil: +420 777 892 074

mail: info@acrasstudio.cz

najtede nás také na:

Facebook

Copyright © 2011 AcrasStudio.cz. Powered by nexgen.cz